Bingo StarChrom
Chrom
Edelstahlfinish
Edelstahlfinish
Schwarz
Schwarz